UDFYLDES AF DYRLÆGEN
Besætningsejer:
Dyrelæge:
Leveringsadresse:
Adresse:
Post nr./By:
Post nr./By:
Telefon:
Telefon:
CHR nr.:
Mail:
Indikations-/ordinationsgruppe nr. (iflg bekendtgørelse 1251 af 12/12 2005)
Dyreart: 12 Aldersgruppe: 56
Ordinationsgrp.: 15 Antal dyr
Producent: AB Neo A/S, Skjernvej 42, 6920 Videbæk-DK - CVR: 37404241
AB Neo konsulent:
Produkt Mængde ZnO i leveret foder Fuldfoder-/Tilskudsfoder Lægemiddel Dosering Ibld. %
2500 Fuldfoder til smågrise VetZink 3 kg/ton 100
Særlige oplysninge/recept gyldighedsperiode:
Foderlægemidlets dosering, behandlingshyppighed og -varighed:
Tilbageholdelsestid før slagtning eller markedsføring af produkter af behandlede dyr:
Dato: Dyrlægens underskrift (udfyldes i hånden): Dyrlægens autorisations nr.:
UDFYLDES AF PRODUCENT ELLER FORHANDLER
Udleverings dato: Holdbar til:
UDFYLDES AF ORDREKONTORET
Ordre nr.: Recept ID:
Dato: Producents eller forhandlerens underskrift: