scroll

Hvad gør jern ved grisen?

Jern er et livsnødvendigt mineral, der blandt andet spiller en hovedrolle i transporten af ilt i blodet. Lav jernstatus (lavt hæmoglobinniveau) beskrives som anæmi, og symptomerne kommer til udtryk ved lav daglig tilvækst, ringere foderudnyttelse samt lavere overlevelse. Altså en generel dårligere trivsel hos grisene.

Den gængse rutine er at tildele jern via injektion i forbindelse med kastration eller i flydende form i drikkevandet. Det har langt hen ad vejen kunnet dække grisenes behov, men hæmoglobinmålinger i forhold til effektivitetsfremgang i besætninger bør få dig til at revurdere strategien.

Grise har ikke nok jernreserver

Grise er født med meget lave jernreserver i kroppen, og derfor er et supplement vitalt. Reserverne udgør omkring 50 mg, hvilket kun rækker til den første leveuge. Supplementet af jern via soens mælk er yderst begrænset, da det kun indeholder omkring 1 mg jern pr. liter.

Antag, at soen producerer 230-340 kg mælk på fire ugers laktation, som fordeles ud til alle grisene i kuldet, så vil hver gris optage 20-25 mg jern. Tillagt de 50 mg som grisene er født med, er puljen på totalt 70-75 mg jern.

Indtil nu har det været normalt at tildele 200 mg jern/gris efter faring, hvilket har været anset som værende den nødvendige mængde. Det skal dog tages i betragtning, at der gennem årene har været en betydelig fremgang i antallet af levendefødte grise og dermed flere små grise samt det faktum, at flere grise skal deles om den mælk, soen producerer.

Lav løbende hæmoglobinmålinger

Flere og flere begynder at lave hæmoglobinmålinger i besætningerne, og det er rigtig godt. Det viser sig nemlig oftest, at værdierne varierer betydeligt, og overraskende mange besætninger huser grise med kritisk lave værdier.

Der er ikke 100 % enighed om, hvad hæmoglobinniveauet skal ligge på for at opnå højeste sundhed samt effektivitet, men den generelle anbefaling er, at hæmoglobinniveauet skal ligge på minimum 100 - 110 g/L.

Flere dyrlæger har haft øget fokus på hæmoglobinmålinger i danske besætninger, og det er der kommet spændende data ud af. Figuren nedenfor viser resultaterne af hæmoglobinniveauer målt i 49 danske svinebesætninger.

Hæmoglobinmåler

Kilde: Gerben Hoornenborg, DVM, Porcus, 2019

Det viser med stor tydelighed, at rigtig mange grise ligger på kritisk lave niveauer på trods af, at grisene er tildelt injektionsjern eller lignende. Derfor er ekstra supplement nødvendig.

Flydende jern i mælkeanlægget

Den hurtige tilvækst og flere små grise er synderen for jernmangel. For eksempel, når man øger tilvæksten hos grisene gennem blandt andet supplerende mælk til soens mælk, så skal man også være opmærksom på, at grisene formodentlig ikke får nok jern. Man skal derfor have for øje, at; højere tilvækst er lig med større behov for jern.

Du kan med fordel bruge et supplement, som for eksempel vores specialfremstillede jernprodukt, Piglet Boozt til grise. Det er designet til anvendelse i mælkeerstatning, og doseringen kan styres via de populære Pump’n’Grow mælkeanlæg. Du indstiller selv til den ønskede dosering, og det doseres dermed automatisk ved hver opblanding af mælk.

Resultaterne af Piglet Boozt, som et supplement til eksisterende jernkilde hos danske besætninger, er god. En testbesætning kørte i en periode udelukkende med injektionsjern, og målinger på grisene viste, at grisene opnåede et gennemsnitligt hæmoglobinniveau på 80 mg jern/gris. Herefter blev der tilsat Piglet Boozt i mælken og nye hæmoglobinmålinger viste 100 mg jern/gris.

Piglet Boozt hæver tilvæksten

AB Neo har netop gennemført et forsøg i en testbesætning, hvor det var muligt at følge grisene efter fravænning. Alle grise fik injektionsjern samt mælk. Halvdelen fik derudover Piglet Boozt.

Grisene blev løbende vejet og gik ud af forsøget tre uger efter fravænning. Det har i tidligere forsøg været vist, at tilvæksten efter fravænning var relateret til hæmoglobinniveauet. Lignende blev fundet i dette forsøg. Fra fravænning (dag 28) til dag 52 var tilvæksten hævet med næsten 17 g/dag ved de grise, der fik tildelt Piglet Boozt i mælken. Ligeledes blev det fundet, at de mindste grise ved fødslen, var den gruppe der viste størst effekt af supplementet af jern.

Flere besætninger er allerede nu i gang med at afprøve, hvorvidt en højere dosering af Piglet Boozt i mælken kan erstatte injektionsjern. Værdierne er meget lovende og bekræftes endvidere i helt nyt forsøg foretaget af Københavns Universitet og SEGES. Når der foreligger mere data fra flere besætninger, vil vores anbefalinger løbende blive tilrettet.

Primary Diets Danmilk Supreme Bag

Kilde: Forsøg gennemført i dansk besætning af AB Neo

Artiklen er slut

Gå tilbage til arkivet

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke