scroll

Publiseret 2. december 2019 - Læsetid ca. 3 min

Sådan skal du fodre dine grise efter fravænning

Et stort tema for tiden er, hvorvidt grise bør trænes i at æde tørfoder inden fravænning. Vi mener, at smågrisene skal trænes, dog ser vi ingen grunde til, at det gøres på andre måder end den manuelle tildeling.

Det vil sige, der opstartes på dag syv eller før, og mængden og hyppigheden af fodringer øges. Meget gerne 8 gange dagligt.

Samme anbefaling gælder vores brugere af Pump’n’Grow og DanMilk Supreme. Selvom der tildeles mælk kan fodringen ikke spares væk – mange oplever, at foderoptagelsen tvært imod stiger. Det ene udelukker ikke det andet! Grise skal lære at æde inden.

Vi ser dog ingen fordele i at tildele foderet via et minivådfoderanlæg. Hvorfor skal grisene lære at æde vådfoder, når de langt de fleste tilfælde fravænnes på tørfoder. Grisene skal tildeles fravænningsblandingen, så genkendeligheden er intakt og dermed sikring af høj optagelse i den kritiske periode efter fravænning.

Gode råd til at øge søernes egenfravænning og sikre sundheden i kuldene

Vores ekspert Emil forklare giver dig her gode råd til at øge egenfravænningen hos søerne, og samtidig sikre sundheden i kuldene.

Forsøg med minivådfoderanlæg

SEGES Svineproduktion har gennemført et forsøg i en besætning med minivådfoderanlæg, hvor to strategier blev testet:

  • Udelukkende mælk fra fødsel til fravænning
  • Mælk til dag 14 og derefter vådfoder

Grisene blev fulgt op til 30 kg for at få klarhed over hvordan, grisene klarede sig efter fravænning. Grisene, der fik mælk hele perioden, blev ikke tildelt foder ved siden af. Altså en brat overgang til vegetabilsk foder.

De samlede resultater for afprøvningen:

Foderstrategi Mælk Mælk + vådfoder
Pattegrise  
Antal kuld, stk. 107 108
Kuldvægt ved fravænning dag 24, kg 92,5 88,9
Antal fravænnede grise pr kuld, stk. 14,2 14
Vægt ved fravænning dag 24, kg 6,5 6,3
Andel af grise < 3,5 kg,% 4,2 6,6
Smågrise  
Andel grise ved indsættelse, stk. 1482 1451
Vægt indsættelse, kg 6,6 6,5
Vægt ved udvejning, kg 24,5 24,1

 

Som det ses af ovenstående er der intet, der tyder på, at enzymtræningen med vådfoder har en effekt på grisene. Der er intet at se på tilvæksten. Tvært imod vejer grisene tildelt mælk hele perioden numerisk 400g tungere, når de vejes ud af forsøget.

Et andet væsentligt aspekt er andelen af grise med en vægt på under 3,5kg ved fravænning. Denne andel er ligeledes numerisk reduceret. Netop disse små grise ved fravænning er dem, der bliver anset som problemgrise/skravlgrise og giver udfordringer i klimastalden. Dermed har tildelingen af mælk en betydning for at reducere andelen af de små grise.

Samlet set kan det konkluderes, at der ikke var nogen effekt af at skifte til vådfoder i forhold til at fortsætte på mælk.

Forsøg med Pump'n'Grow

Tidligere på året gennemførte AB Neo et forsøg ved en Pump’n’Grow bruger, hvor grisene også blev fulgt til 30 kg. Her blev der slukket for mælken en uge inden fravænning, og der blev herfra kun tildelt foder som supplement til somælk. Resultatet i klimastalden var, at 70 % af grisene blev fravænnet uden brug af medicinsk zink og  uden ekstra brug af antibiotika. Det er et tydeligt resultat på, at grisene ved tildeling af mælk samt tørfoder bidrager med store forbedringer i klimastalden.

Så er de såkaldte ”mælkegrise” noget, vi skal bekymre os om?

Nej, intet tyder på det, men husk på at grisene stadig skal tildeles foder i farestalden som altid.

M3A8247
Gris drikker af Pump'n'Grow mælkeanlæg

Har du spørgsmål til den specifikke artikel?

Vi vil meget gerne uddybe nærmere

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

Artiklen er slut

Gå tilbage til arkivet

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke