scroll

Publiseret 26. maj 2020 - Læsetid ca. 5 min

Pattegrise kan som alternativ til jerninjektion suppleres med jern igennem et mælkekopanlæg, uden at det påvirker tilvæksten og grisens jernstatus negativt. 

Forsøg af: Nadia Jakobsen, Cand. Scient in Animal Science.
(Samarbejde imellem SEGES & Københavns Universitet)

Jern er et vigtigt mineral, som bl.a. indgår i hæmoglobin. Hæmoglobin findes i de røde blodlegemer, der står for ilttransport til organer og muskler. Grise fødes med et begrænset jerndepot, og der sker et fysiologisk fald i hæmoglobinniveauet i de første dage efter faring, da der er et lavt indhold af jern i somælk (ca. 1 mg jern pr. L), og begrænset adgang til naturlige jernkilder i traditionelle systemer. Hvis grisene ikke suppleres med jern efter faring, vil de udvikle jernmangel (anæmi). En pattegris betegnes som anæmisk, når hæmoglobinniveauet i blodet er lavere end 90 g/L. Anæmi kan komme til udtryk ved blege, utrivelige og svage grise og kan medføre reduceret tilvækst, dårlig foderudnyttelse før og efter fravænning og en reduceret overlevelse efter fravænning. For at sikre god sundhed og velfærd samt en optimal produktion er det derfor vigtigt at sikre sig, at grisene får tilstrækkeligt med jern efter fødsel. 

Tildeling af jern

Jern kan tildeles på mange måder. Den mest brugte er injektion med 200 mg jern dag 3-4 efter fødsel. Nye besætningsanalyser fra ind- og udland viser, at op til 25 % af pattegrisene er anæmiske ved fravænning på trods af injektion med jern. Grunden til, at injektion med 200 mg jern for nogle grise ikke er nok, kan være forkert injektions teknik og/eller en høj tilvækst hos grisene. Jo mere en gris vokser, desto mere jern har den behov for.

Én løsning kunne være at øge dosis af jern, men jern er giftigt i for høje doser. At injicere større mængder jern kan derfor ikke anbefales.

Alternativ til injektioner

Et alternativ er tildeling af jern igennem et Pump'n'Grow mælkeanlæg. Anlægget blander automatisk 1 % Piglet Boozt i mælkeerstatningen, som udfodres til grisene ad libitum. Piglet Boozt er et flydende jernpræparat indeholdende jern sulfat.

En af fordelene ved at tildele jern i et mælkeanlæg er, at arbejdstid, risiko for overdosering og infektionsrisikoen forbundet med injektion reduceres. Metoden afhænger dog af, at grisene drikker mælkeerstatningen. Tidligere forsøg har vist, at mælkeindtaget generelt er lavt og varierer meget.

Forsøg med mælkekopper

Derfor blev der i et nyt forsøg testet, om jern kan suppleres gennem et mælkekopanlæg med resultater som var sammenlignelige med en injektion med 200 mg Gleptoferron og ingen ekstra tildeling af jern. Forsøget fulgte grisene fra faring og til dag 21 (se fakta boks).

Primary Diets Danmilk Supreme Bag
Gris drikker DanMilk Supreme af Pump'n'Grow mælkeanlæg

Faktaboks

1. kontrol (c) Blev ikke tildelt supplerende jern
2. Injiceret jern (II) Injiceret med 200 mg Gleptoferron intramuskulært på dag 3 
3. Mælke jern (MI) Ad libitum tildeling af DanMilk Supreme tilsat 1 % Piglet Boozt (2315.5 ppm FeSO4· H2O) 
(OBS) Alle grupper fik tørfoder fra dag 6

Jern i mælkeanlæg virker

Resultaterne viste, at hæmoglobinindholdet i blodet faldt lige efter faring, og at hæmoglobin indhold i blodet ved injektion af jern steg fra dag tre. Tildeling af jern via mælkeanlæg medførte stigning fra dag syv, og i kontrolgruppen steg indholdet af hæmoglobin i blodet fra dag 10. Hæmoglobinniveauet steg altså i kontrolgruppen, som ikke blev suppleret med jern. Det kan tyde på, at selvom grisene åd tørfoder før dag 10, var indtagelsen ikke stor nok til at dække jernbehovet. Hæmoglobinniveauet i kontrolgruppen var på dag 21, 76.2 g/L, sammenlignet med 120.9 g/L i II gruppen og 105.4 g/L i MI gruppen. Grisene i kontrolgruppen var anæmiske på dag 21, hvilket viser, at tildeling af jern er nødvendigt for at genoprette jernstatus.

Tildeling af jern igennem et mælkekopanlæg medførte et lavere hæmoglobin niveau på dag 21 end injektion med 200 mg Gleptoferron, men tildeling via anlæg påvirkede ikke tilvæksten negativt. Blodprøver taget på dag 21 viste, at jernstatus i mælkegruppen var sammenlignelig med jern status hos grise injiceret med jern. På baggrund af resultaterne kan det anbefales at tildele supplerende jern i Pump´n´Grow Fresh anlægget, hvis du sikrer dig, at grisene drikker mælkeerstatningen. Dette kan f.eks. gøres ved at analysere drikkemønster ved hjælp af video, hvilket i dette forsøg viste, at 92 % af grisene drak mindst 10 gange på 24 timer (dag 18). Du kan få din dyrlæge eller rådgiver til at evaluere hæmoglobinniveauet i grisene løbende. Success med tildeling af jern i et mælkeanlæg afhænger af, hvor mange grise som drikker, og hvor meget der drikkes. Det vil sige, at hvis store dele af kuldene ikke benytter mælkekoppen, skal jern tildeles på en anden måde.

Har du spørgsmål til den specifikke artikel?

Vi vil meget gerne uddybe nærmere

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

Artiklen er slut

Gå tilbage til arkivet

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke