scroll

Publiseret 20. marts 2019

Toptunede søer er vejen til succes

Et mælkeanlæg gør det ikke alene. Vi har efterhånden en del erfaringer fra jer brugere og det kan udledes vigtigheden af at slå et slag for søernes mælkeydelse. Der er ingen tvivl om at hvis der skal opnås fuld effekt af mælkeanlægget skal søerne være toptunede i farestalden. Dette afspejles i alle produktionsparametre som egenfravænninger, kuldtilvækst samt dødeligheden.

Et Pump'n'Grow mælkeanlæg hjælper dine søer med at yde mere hele dens tid i stalden, da soen passer flere grise.

Følgende punkter er relevante at sætte fokus på:

  • For tynde og fede søer har stærkt reduceret mælkeydelse (få styr på huldstyringen i drægtigheden)
  • Kritisk blik på foderkurven i farestalden (fodres søerne efter maksimal ydelse)
  • Opfylder dieblandingen normerne (kan måske med fordel justeres efter ydelse)
  • Raskmelding af soen efter faring (søer med ubehandlet farefeber har markant reduceret mælkeydelse hele diegivningen)

Der er helt sikkert flere punkter at se på. Er der et eller flere af punkterne hvor I kan se at det kunne halte skal der gøres noget ved det. Vi tager meget gerne en snak med jer om at komme videre for at opnå maksimalt udbytte af både søer og mælkeanlæg.

Mælkeanlæg passer til den velfungerende so

Vores ekspert Kristian forklare her at et Pump'n'Grow mælkeanlæg ikker et kvickfix, men derimod et godt supplement til den velfungerende so.

En optimal so er kendetegnet ved at den:

  • Ligger pænt på siden og giver dige til grisene
  • Ligger med mange grise
  • Æder og drikker godt

Har du spørgsmål til den specifikke artikel?

Vi vil meget gerne uddybe nærmere

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

Artiklen er slut

Gå tilbage til arkivet

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke