scroll

DanMilk Supreme øger pattegriseoverlevelsen og forbedrer den mikrobielle tarmflora

Et forsøg foretaget af University of Bologna viser, at typen af mælkeerstatning og brugen af mælkeanlæg øger pattegriseoverlevelsen. Brugen af Pump’n’Grow og DanMilk Supreme øgede overlevelsen med knap 1 gris per kuld.

I forsøget er det videnskabeligt påvist, at tildeling af mælkeerstatningen, DanMilk Supreme, og brugen af anlægget Pump’n’Grow påvirker pattegriseoverlevelsen i stalden positivt.


University of Bologna forestod i efteråret 2020 et forsøg på en italiensk kommerciel besætning, der undersøgte, hvorvidt tildeling af DanMilk Supreme via Pump’n’Grow eller manuel tildeling påvirkede pattegriseoverlevelsen i forhold til manuelt tildelt hollandsk produceret mælk. Man testede op imod en gruppe, der modtog en hollandsk produceret mælkeerstatning tilsat blodplasma mod en kontrolgruppe (ingen mælkeerstatning).


Resultater fra forsøget viser, at DanMilk Supreme via Pump’n’Grow forbedrer overlevelsen med lige knap en gris per kuld, svarende til over to grise per årsso. En manuel tildeling af mælkeerstatningen viste ikke samme effekt, men stadig en betydelig effekt i forhold til ingen mælk eller den hollandske mælkeerstatning, tildelt manuelt.

Kristian Juul Volshøj
Kristian Juul Volshøj

”Resultatet er egentlig ikke ny viden, fordi vi længe har vidst baseret på besætningserfaring i stalden, at både DanMilk Supreme og Pump’n’Grow har en positiv effekt i farestalden. Nu har vi et eksternt forsøg foretaget under kontrollerede forhold, der cementerer de erfaringer, vi allerede har gjort os og understreger, hvordan man kan sikre en høj overlevelse tidligt i grisens liv”

Technical Manager (pigs) hos AB Neo, Danmark

Forsøg:

Grupper Behandling Kuld, stk. Grise pr. kuld Mælk
1 DanMilk Supreme, Pump’n’Grow 10 13,2 Til dag 19 12 timer dagligt
2 DanMilk Supreme, skåle (manuel) 10 13,4 Til dag 19 2 x dagligt
3 Ingen mælk 10 13,1 -
4 Hollandsk mælkeerstatning, skåle (manuel) 10 13,1 Til dag 19 2 x dagligt

 

National fokus på overlevelse i farestalden

Pattegriseoverlevelse i smågriseproduktionen har længe været en national fokus, og i 2014 blev der da også udarbejdet en såkaldt topmødeerklæring af den daværende fødevareminister, Dan Jørgensen, der beskrev, at overlevelsen for smågrise per kuld i 2020 skulle hæves med én gris.

Den daglige pasning i svineproduktionen har oplevet en enorm udvikling, hvor der er kommet et kæmpe fokus på management og specialisering i farestierne, der netop har hævet overlevelsen betydeligt i produktionen.

Men i takt med at producenterne er blevet dygtigere til at passe deres grise, er genetikken også blevet bedre. Antallet af levendefødte grise per kuld er steget fra et gennemsnit i 2010 på 14,5 grise per kuld til i 2019 at være 17,5 grise per kuld. Derfor er det stadig utroligt vigtigt at give de bedste forudsætninger for smågrisene i kuldene. Der er simpelthen kommet flere grise end antallet af patter ved soen, og hvis alle grisene skal have adgang til mælk, skal adgangen til mælken gøres lettere ved blandt andet at sætte flere ammesøer ind eller investere i et mælkeanlæg.

Sund Tarm

Forsøg viser øgede mikrobielle tarmflora

”I AB Neo vil vi gerne bidrage til, at overlevelsen blandt smågrise stiger, og forsøget foretaget af University of Bologna viser, at et mælkeanlæg med kvalitetsmælkeerstatning kan være et vigtigt skridt mod højere overlevelse i kuldene,” siger Kristian Juul Volshøj, der pointerer, at det er de velfungerende besætninger, med et højt management, der vil se de bedste resultater i besætningen.

University of Bologna undersøgte ligeledes i deres forsøg forekomsten af sundhedsfremmende bakterier i tarmen på grisene efter 19 dage med og uden supplerende mælk.

I grupperne, som blev fodret med DanMilk Supreme, blev der fundet et signifikant højere niveau Alpha Diversity (refererer til forekomsten af sundhedsfremmende bakterier i tarmen).

Kristian Juul Volshøj
Kristian Juul Volshøj

”Det er jo et spændende fund, fordi det bekræfter vores viden om, at sundhedsfremmende råvarer af høj kvalitet i mælkeerstatning til smågrise gavner grisens tarmflora. Det er en af sidegevinsterne sammen med med øget fravænningsvægt ved brug af mælkeanlæg og kvalitetsmælkeerstatning,” siger Kristian Juul Volshøj.

Har du spørgsmål til den specifikke artikel?

Vi vil meget gerne uddybe nærmere

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

Artiklen er slut

Gå tilbage til arkivet

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke