scroll

I et kuld nyfødte grise, kan man næsten ikke undgå at have ujævne størrelser, hvor de mindste og svageste nyfødte kræver særlig opmærksomhed, hvis du gerne vil sikre et jævnt og robust kuld. Vi giver dig vores bedste råd til, hvordan du succesfuldt kan redde de små og svage grise, så de også bidrager til omsætningen.

Landsgennemsnittet for levendefødte i 2019 var 17,5. Antallet af levendefødte har været stødt stigende de seneste år, men stigningen giver ikke kun flere grise i farestalden. Med flere levendefødte grise kommer der også udfordringer med et højere antal af svage eller små grise i besætninger.

Det er gængs viden, at det bedste svage og små grise kan ernære sig ved, er soens mælk. Det kan dog være svært at få en dieplads, når de andre, og større grise, har flere kræfter til at nå frem til en pat. Alt for ofte vil det ende med, at grisen ikke får nok mælk og dermed energi til at overleve tiden i farestalden.

Skal udfordringen løses, er opskriften enkel nok, hvis de svage og små grise i farestalden skal reddes:

  • Tilfør energi
  • Tilfør varme

Det har vist sig i praksis at være den mest effektive løsning.

Hvordan man opnår mere energi og varme, kan løses på mange måder. Vi giver dig et overblik over, hvad du kan gøre for at redde de små og svage grise i din produktion.

Undgå at flytte de små grise

Undersøgelser viser, at overlevelsen er lav ved pattegrise med en fødselsvægt under 500 gram, derfor er det vigtigt at overveje, hvor og hvordan kræfterne prioriteres i kuldet, så man ikke bruger 90 procent af tiden på 10 procent af grisene.

Flyt de svageste smågrise til en ”mindste-amme” med små patter helst en 2. kulds so. Mindsteammen skal være en so, hvor faringen er startet for omkring 12 timer siden og derfor stadig producerer råmælk.

Sovende Gris
Glykose

Giv grisene masser af energi

Det er energi, der skal til, hvis grisen skal bevæge sig hen til soens patter. Der findes flere måder at give grisen energi på, hvis den skal samle kræfter til at die.

Små grise opbruger hurtigere deres medfødte energi end større grise og kulde ødelægger tarmens overflade.

En mulighed er at give glukoseopløsning lige efter faring. 200 g glukose opløses i 1 liter vand. Giv den svage gris fem milliliter af opløsningen i munden, det svarer til et gram glukose. En svag gris har brug for let omsættelig energi, den kan drage nytte af hurtigst muligt, og her er sukkeropløsninger gode energikilder. Tildel grisen 5 ml glukoseopløsning før grisen sættes i varmekassen eller kuvøsen og igen 5 ml, når grisene lægges ved mindsteammen. Alternativt kan man købe Glukose (den helt klassiske fra supermarkedet) eller malke en so ud med hånden og give grisen soens mælk direkte fra flaske, indtil grisen selv har kræfter til at gå til soen.

Giv grisen masser af varme

En flamingokasse med lave kanter, kan også fungere som en alternativ kuvøse, men du skal passe på, at grisene kan komme ud, så de ikke får det for varmt. Placer de små grise i flamingokassen under varmelampen. Når grisene er stærke nok, vil de selv kravle ud af kassen. Pas på, at det dog ikke bliver for varmt i kassen. Temperaturen skal ligge mellem 32-36 grader.

Der er også nogle, der omdanner en fodervogn til kuvøse med træspåner eller halm i bunden og en varmelampe i toppen. Tænd varmelampen i god tid, før pattegrisene kommer i vognen. Typisk vil en time i varmen være nok.

De mindste grise har brug for ekstra varme i pattegrisehulen. Vi synes ofte at det er varmt i pattegrisehulen og gulvvarmen står korrekt, men grisene viser noget helt andet ved at klumpe sammen i hjørnet af hulen med bagenden ud mod stalden. Ekstra kraftige varmepærer, forlængelse af forkanten med eksempelvis afdækningspap, aviser eller andet eller benyttelse af hundehulsplade kan være en stor hjælp. Grisene skal nok selv vise, hvornår de har fået varme nok.

Det handler om at sikre at grisene ikke fryser helt fra begyndelsen. Nogle har held med børnenes aflagte sokker, hvor der laves huller til benene. Giv en svag gris sokken på og lad den få varmen.

Har du spørgsmål til den specifikke artikel?

Vi vil meget gerne uddybe nærmere

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

Artiklen er slut

Gå tilbage til arkivet

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke