scroll

Hvad er et mælkeanlæg?

Et mælkeanlæg er et automatisk fodringssystem af mælkeerstatning til smågrise, der ligger ved soen, så man sikrer, at grisene har adgang til frisk mælk døgnet rundt gennem en mælkekop placeret i hver faresti. 

Mælkeanlæg i farestalden? 

Behovet for mælkeanlæg er stigende på grund af den stigende effektivitet i soholdene. En stigende kuldstørrelse betyder et stigende behov for mælk til grisene, og derfor er et mælkeanlæg blevet en fast del af farestalden hos flere og flere griseproducenter.  

Mælkeanlægget Pump'n'Grow blander automatisk mælk ved hjælp af mælkepulver og vand i en beholder, så grisene altid har frisk mælk i mælkekopperne. 

Mælkeanlæg sænker behovet for ammesøer

Mange griseproducenter vælger at installere et mælkeanlæg, fordi det nedsætter behovet for ammesøer, der skal ligge ved de nye grise, som både er en plads- og foderomkostning. Et mælkeanlæg sikrer også, at der kan være flere grise i hver faresti, fordi mælkeanlægget automatisk producerer mælk 24 timer i døgnet. Derudover ser man også, at et mælkeanlæg bidrager til væksten med færre diegivningsdage op til fravænning. 
 
Ved hjælp af mælkekoppen, der sidder i hver sti, som er direkte koblet op til mælkeanlægget, kan grisen selv dosere mælk, når grisen har lyst til at drikke mælk. Mælkekoppen ender også med at blive et berigelseselement eller legetøj for de små grise i farestien.  

Mælkeanlægget er ikke et kvikfix

For at få succes med Pump’n’Grow mælkeanlægget, er det vigtigt at søerne fungerer optimalt. Hvis ikke søerne fungerer som de skal, får du ikke det optimale resultat ud af mælkeanlægget. For at soen skal fungere optimalt, er det vigtigt den ligger pænt på siden og diger. Mælkeanlægget skal altså ses som et supplement til soens egen mælk.

Montering af mælkeanlæg

Pump’n’Grow mælkeanlægget er simpelt og nemt at installere. Alt det kræver 1-2 timers arbejde, og så er du i gang. Udover dette, er den daglige arbejdstid ved mælkeanlægget, omkring 15 minutter. Denne tid går med opfyldning og rengøring af mælkeanlægget. Driften af mælkeanlægget i farestalden er generelt automatisk. Dvs. at når mælkeanlægget er monteret, er der ikke meget du skal gøre udover den daglige opfyldning og rengøring.

Unik mælkekop

Hos AB Neo har vi udviklet vores egen kop som udelukkende kan køre med mælk. Mælkekoppen er serieforbundet i stalden, og med en indbygget split, kan du nemt og hurtigt åbne og lukke for mælken til smågrisene. 

Tryk ENTER for at søge eller ESC for at lukke